Stress is een veel voorkomend probleem binnen organisaties. Daardoor vallen medewerkers uit (of dreigen ze uit te vallen). Mijn coaching helpt ze om stress te verminderen en te voorkomen. Ook begeleid ik werknemers in  andere werkgerelateerde ontwikkelingsdoelen, zoals meer energie, meer werkplezier, prioriteiten  stellen, vaker nee-zeggen, grenzen stellen, timemanagement of een betere work-life balance.

 

AANMELDING EN INTAKE
Ik start met een uitgebreid intakegesprek, waarin we bespreken waar de werknemer tegenaan loopt en wat hij/zij met het traject wil bereiken. Ik geef aan hoe het coachingstraject er uit gaat zien en hoeveel sessies er nodig zijn (meestal 5 tot 7). Het intakegesprek kost niets, zodat de werknemer kan nagaan of mijn aanpak bij hem/ haar past.

Met de werkgever als opdrachtgever (leidinggevende of HR-adviseur) maak ik heldere afspraken  over het gewenste resultaat van het coachingstraject en de evaluatie/ rapportage. Als de werknemer besluit te starten, maak ik een opdrachtbevestiging waarin  doelen, aantal gesprekken, inhoud van de coaching en de kosten, duidelijk beschreven staan.

 

DOELEN
De coaching is gericht op één of meerdere doelen, zoals:

  • minder stress
  • meer energie
  • timemanagement en prioriteiten stellen
  • nee-zeggen, grenzen aangeven
  • meer aandacht voor de eigen behoeftes
  • betere work-life balance
  • constructief samenwerken
  • meer zelfvertrouwen

 

AANPAK
Een coachingsgesprek start vaak met het bespreken van situaties in het heden waarin de werknemer tegen zaken aanloopt. Met behulp van een oefening/ methodiek onderzoeken we wat er allemaal speelt. Altijd gaan we op zoek naar nieuwe inzichten en gedrag, die de werknemer in de toekomst kunt inzetten. Ik werk met veel actieve methodes, waarin naast het bieden van inzicht, ervaren, experimenteren, voelen en doen aan bod komen. Zo wordt het makkelijker het geleerde in het dagelijks leven toe te passen.

METHODEN
Ik kies methodieken en werkvormen die passen bij de vraag en voorkeur van de werknemer, vanuit de psychologie, MBTI, NLP, Transactionele Analyse, verbindende communicatie, Systemisch Werk, Voice Dialogue en Creatieve Coaching. Ook geef ik oefeningen en opdrachten mee om nieuw gedrag in te trainen en een blijvend resultaat te realiseren.

 

RESULTAAT VAN COACHING
Ik vind het belangrijk dat de coaching leidt tot resultaat, daarom spreken we vooraf duidelijke doelen af. De modellen waar ik mee werk zijn een kapstok om het eigen gedrag te herkennen en om handvatten voor ander gedrag uit te halen. Inmiddels heb ik honderden mensen gecoacht en heb ik geleerd wat werkt.

Het oefenen in de praktijk, dus het intrainen van nieuwe gedachten en nieuw gedrag, is daar een belangrijk onderdeel van.

Een coachingstraject helpt medewerkers in hun eigen kracht (terug) te komen. Resultaat is dat zij zelf de regie hebben over hun gedrag, gedachten en gevoelens en met meer plezier en energie kunnen leven en werken.

 

EVALUATIE EN VERTROUWELIJKHEID
Na afloop van het traject evalueer ik het met de werknemer en de contactpersoon van de organisatie. Dit kan in een kort driegesprek of in een korte schriftelijke rapportage.

Als psycholoog NIP draag ik zorg voor de vertrouwelijkheid van dat wat de medewerker met mij deelt. Dat is ook een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen in mij als coach. Rapportage over het traject gebeurt dan ook alleen met toestemming van de werknemer. De uitzondering hierop is als het traject stagneert of ik  mij zorgen maak over de medewerker. In dat geval zal ik zelf contact opnemen met de werkgever. Gelukkig gebeurt dit bijna nooit. 


KENNISMAKEN
Wil je meer weten over mijn aanpak en wat ik voor jouw organisatie zou kunnen betekenen? Ik kom graag kennismaken.

Mail me op martine@voskuillevenskunst.nl of bel me op 06-48793652.

REACTIES VAN KLANTEN

'You helped me an enormous amount! Life is a lot different (better!) nowadays. Thanks so much Martine. You changed my life.'

'De coaching voelt als een spa, het voelt zo goed om mezelf deze aandacht te geven.'

'Ik zeg vaker nee. Ik kies waar ik mijn tijd en energie in wil steken.'

'Mijn manager ziet hoe ik veranderd ben. Jouw coaching staat genoemd in mijn POP-verslag.'

'Dit traject voelt als een groot cadeau aan mezelf. Dank je wel!!!!'